Stop CETA, en daarna?


Vrijdag 23 maart 7u - 16u
Zaterdag 24 maart 9u30 - 13u

Congresstraat 17-19, 1000 Brussel

Help mee en stop CETA en de andere verdragen die onze rechten ondermijnen!

Op vrijdag 23 maart doen we een symbolische actie gericht aan het federale parlement, dat binnenkort zal stemmen om CETA te ratificeren. De actie vindt plaats vanaf 7u.

Vanaf 10u wordt een seminarie georganiseerd om de resultaten van de campagne "STOP TTIP & CETA" te analyseren en acties voor de toekomst voor te stellen. Voor degenen die niet de hele dag vrij kunnen maken, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de sessie van 12u tot 14u, die zich zal richten op de volgende uitdagingen en alternatieven.

Op zaterdag 24 maart bereiden we het vervolg voor van de festiviteiten tegen CETA en andere nefaste Europese handelsakkoorden! Inschrijven is noodzakelijk om dit moment goed te kunnen plannen.

VOORBIJE ACTIES

ISDS tegen de haven van Antwerpen


Naar aanleiding van een grote ISDS-affaire die de Haven van Antwerpen teistert, komen we op zondag 25 februari om 11u samen in Antwerpen.

Journaliste Tine Hens zal er tekst en uitleg geven en opheldering vragen over de Staat-Investeerders arbitrage tussen een logistiek multinational uit Dubai en de Belgische Staat. Ook Mirjam Van Rijn, Bart Staes, Olivier De Schutter, Kitty Snieders en Raf Verbeke komen aan het woord.

Deze zaak drukt ons met de neus op de praktijk waarvoor ook CETA staat: eenzijdige, geheime rechtspleging in handen van multinationale groepen, die ingaat tegen besluiten van een openbaar bestuur dat het algemeen belang vertegenwoordigt.

Wij zullen tijdens de actie opnieuw de "Eed van Borgerhout" afleggen, een engagement om op onze grondrechten te staan en onverminderd onze burgerinitiatieven voort te zetten.

De ratificatie van CETA is gestart


De ratificatie van CETA is van start gegaan op Vlaams en Federaal niveau, maar wij geven niet op: we zullen alles in het werk stellen opdat ieder zijn zeg heeft over CETA zoals in de grondwet is voorzien. Op zaterdag 27 januari leggen we tijdens acties overal in België de "Eed van Borgerhout" af.

Op dinsdag 30 januari werken we onze strategie verder uit. Iedereen welkom op deze bijeenkomst van burgerinitiatieven om 19u bij Greenpeace België (Haachtse Steenweg 159, Brussel, vlak bij Noordstation).

AGENDA:

1. Overzicht burgerinitiatieven
2. Toestand instemming CETA
3. Tegenstrategie CETA
4. Voorbereiding van de nationale bijeenkomst van TTIP, CETA, ... vrije zones op 3 maart
5. Site nottip.be, financiën en organisatie

Hoorzitting in het Vlaams Parlement


Dinsdag 7 november gaat vanaf 13u een burgerhoorzitting door in het Vlaams Parlement over CETA, het handels- en investeringsakkoord tussen de EU en Canada. Deze hoorzitting komt voort uit een verzoekschrift dat door meer dan 15.000 burgers ondertekend werd. Daarin vragen we een volksraadpleging over CETA.

Luc Hollands, bio melkveehouder uit Voeren en eerste indiener van het verzoekschrift zal het debat aangaan met de volksvertegenwoordigers van de buitenlandcommissie van het Vlaams parlement:

"We zijn niet tegen handel, maar we willen een rechtvaardige handel met dezelfde normen en dezelfde waarden. In Canada mag men producten gebruiken die op Europees niveau verboden zijn, hetgeen hen de mogelijkheid geeft goedkoper te produceren en te exporteren, zelfs al zijn de douanetarieven op dit moment nog van toepassing. Wij zijn tegen de verlaging van normen en tegen de import van producten die aan lagere normen geproduceerd zijn. Het maakt onze markt kapot en het is gevaarlijk voor de gezondheid van onze consumenten."

Kitty Snieders, tweede indiener van het verzoekschrift aldus:

"In het kader van de klimaattop in Bonn moeten we benadrukken dat er in dit akkoord geen apart hoofdstuk is over energie. In het hoofdstuk over handel versus duurzame ontwikkeling staan woorden als 'aanmoedigen' en 'promoten' en het bevat geen bindende verplichtingen. Het Europees voorstel om onconventionele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas een hogere taxatie te geven is onder druk van Canadese en Amerikaanse lobbyisten gesneuveld. Canada is mondiaal de 2de grootste exporteur van olie. En dat wanneer James Hansen, klimaatwetenschapper bij NASA zeg: 'Teerzandolie is game over voor het klimaat.' Eigenlijk, CETA had duidelijk moeten stellen dat: 'Niets in dit akkoord zal het recht ontnemen dat een land maatregelen neemt om het milieu te beschermen'. Dit is niet het geval."

Kristien Pottie, derde indiener van het verzoekschrift:

"Voor Vlaanderen is autonoom beslissingsrecht een belangrijk thema. In Ceta wordt echter door de regelgevende samenwerking het politiek beslissingsrecht voor heel belangrijke topics zoals gezondheid, milieu, openbare diensten enzovoort in de handen gelegd van gemengde comités die over de inhoud van regelgeving zullen beslissen en waar parlementen enkel nog ja of nee op zullen kunnen antwoorden. Voor sommige aspecten van de financiële sector kunnen deze comités zelfs autonoom beslissingen nemen. Ze kunnen zich laten bijstaan door belanghebbenden zoals de industriewereld, NGO's of burgers maar in de praktijk weten we dat het er vooral op neerkomt dat de grote spelers hun invloed zullen kunnen doen gelden. Het is voor ons zeer verontrustend dat zo'n belangrijke beslissingen niet meer kunnen genomen en uitgewerkt worden door onze verkozen politici."