Deze website biedt een platform voor alle burgers, lokale besturen en gemeenten die TTIP, CETA en andere nieuwe-generatie handels- en investeringsakkoorden (TiSA, JEFTA, Mercosur, ...) de rug toekeren. We ijveren voor handel die eerlijk, duurzaam en ecologisch is, waarin mens en milieu centraal staan en niet het winstbejag van grote investeerders en multinationals. En wie ons geen stem wil geven, zal ons toch moeten horen zingen.

Onze beweging maakt deel uit van de bredere Europese beweging van TTIP-vrije zones. Op 21 april 2016 kwamen 40 Europese burgemeesters samen in Barcelona, om de stem van hun lokale overheid tegen TTIP, CETA en TiSA te vertegenwoordigen. Dit resulteerde in de Verklaring van Barcelona, die vraagt dat de onderhandelingen over TTIP, CETA en TiSA opgeschort worden totdat de lokale en regionale autoriteiten hun zeg gehad hebben.

Verscheidene gemeenten in België (voornamelijk in Wallonië, maar ook enkele in Vlaanderen) hebben zich reeds TTIP/CETA-vrij geklaard, of blijven daarvoor ijveren in de gemeenteraad. Op nationaal vlak verkreeg de burgerbeweging, met de steun van 16.000 burgers, het recht op een hoorzitting in het Vlaams Parlement, die plaatsvond op 7 november 2017. Op deze 'feestdag voor de democratie' maanden Kitty Snieders (Greenpeace) en Luc Hollands (bioboer en activist uit Voeren) de politici aan om CETA niet zomaar goed te keuren zonder hierover eerst een breed politiek debat in Vlaanderen te voeren. Bekijk hier een samenvatting van de hoorzitting.

Blijf je graag op de hoogte van onze acties? Schrijf je in op de nieuwsbrief of volg ons op facebook.