Burgerinitiatief CETA-vleesimport in de Gentse haven

 

Als een directe implementatie van CETA, wil de Gentse haven vanaf 2019 de mogelijkheid bieden om Canadees vlees te laten invoeren. Om dit te bewerkstelligen, zal het hiervoor een douanepost en koelinstallaties voorzien. Dit staat volledig haaks op het progressieve en duurzame imago dat de stad Gent momenteel uitdraagt (o.a. via Gent Klimaatstad, …) en is in strijd met de noodzaak om de vleesconsumptie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De recente vleesschandalen plaatsen nog meer vraagtekens bij de creatie van een dergelijke lange (en dus zeer moeilijk controleerbare) keten. Bovendien dreigt deze import ook de lokale vleesproducenten te ondermijnen, in acht nemend dat België zelf al dubbel zoveel vlees dan nodig voor de eigen voorziening produceert.

We willen daarom, als burgerinitiatief van bezorgde Gentenaars, het Gentse stadsbestuur nadere uitleg vragen over:
1. Het akkoord afgesloten op 16 maart tussen Seaport en de Haven van Québec met het oog op import van Canadees vlees in onze haven.
2. De toelating van de ministerraad van 27 april 2018 tot de vestiging van een douane grenspost en koelinstallatie in de Skaldenstraat.
3. De betrokkenheid van Cargill bij deze overeenkomst.

 

Lees hier het artikel verschenen in Frontaal, boekje van het Gents Milieu Front.

 

Welkom op woensdag 6 maart om mee actie te voeren in de Gentse haven!

 

Handtekeningen ophalen

Download hier het petitie formulier. Stuur het ingevulde en ingescande formulier naar nottipgent[at]gmail.com.

 

Handtekening plaatsen met eID

Download dit formulier. Gelieve alle vakjes in te vullen en vervolgens je elektronische handtekening te plaatsen.

Onderteken je voor het eerst met je eID-kaartlezer? Volg dan de stappen hieronder.

1. Steek je identiteitskaart in de eID-kaartlezer.
2. Open het formulier met Adobe Acrobat Reader.
3. Vul alle vakjes in en klik dan op het handtekening vakje (“Unsigned signature field”).
4. Zoek in het lijstje naast ‘sign’ je naam met daarnaast (Signature).
5. Vink aan: ‘lock document after signing’.
6. Sla het ondertekend document op een geef de pincode van je ID-kaart in als het pop-up venster dat vraagt.
7. Stuur naar nottipgent[at]gmail.com.