Derde internationale conferentie van TTIP- en CETA-vrije zones


29-30 maart 2019
Borgerhout, Antwerpen
INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK via deze link

Marij Preneel, districtshoofd van Borgerhout (Antwerpen) nodigt burgemeesters, gemeenteraadsleden, andere vertegenwoordigers van lokale besturen en van de burgermaatschappij uit op de 3de internationale bijeenkomst van TTIP- en CETA-vrije zones in Borgerhout op 29 en 30 maart 2019, met als werktitel: “Lokale besturen, burgers en vrijhandelsverdragen.”

Download hier het volledige programma.
Call to all citizens of harbor cities in the EU:


Stop the importation of toxic CETA products!


CETA is the first of a series new-generation trade and investment treaties. This one is between the EU and Canada. Although CETA has to be ratified by 38 parliaments in Europe, it is since September 21 2017 in provisional application. The most toxic deal in CETA, the State-Investors tribunal ICS, is submitted to a constitutional check by the European Court of Justice. If one of the 38 parliaments votes against CETA, the entire agreement falls and the EU-commission will have to announce to Canada the end of the treaty.


The provisional application means that products from Canada can be imported in Europe before CETA is ratified. This is very undemocratic and risks to undermine our democratic, social, climate and environmental standards. The harbor of Ghent - North Sea Port in Belgium has concluded an agreement with the port of Quebec to be candidate for the importation of the 80.000 tons of meat that can enter the European market.


However, there is already an overproduction of meat in Europe. The only goal of this importation is price dumping, to serve the two multinationals that possess 90% of the meat market: Cargill and JBC. They control the meat market and act against the interest of local farmers, climate change and food sovereignty. The meat will be transported in a deep-frozen state to Europe, in highly polluting cold containers. Hormone control on this meat will be difficult, because in Canada hormone application is ended 6 weeks before the slaughter. This importation might thus be a vicious way to undermine the European standards. Our citizen initiative in Ghent aims to questioning the local authorities about this irresponsible project. We call for civil disobedience against this meat import in our harbor. (For instance this action in Ghent.)


Because competition between harbors is strong, citizens of all EU harbor cities have to work together. In cooperation with citizens of Amsterdam, we launch this call for civil disobedience in every city where meat or other products ender Europe under the provisional application of CETA.


Our goal is clear: it is not too late to stop CETA ! We ask:

1. To declare your harbor symbolically CETA- an ICS/ISDS-free
2. To block by all means the importation of CETA-meat and other new toxic products from Canada
3. That European authorities are vigilant and control pro-actively new products from Canada since September 2017

You are invited to come to Antwerp on March 29 and 30 2019 to develop this action and to form a citizen chain against these toxic importations.


For more information, contact: Mirjam van Rijn, Amsterdam (NL) Marjolein Moeijes, Rotterdam (NL) Jenna Vergeynst, Raf Verbeke, Gent (B) nottipgent@gmail.com 0032 497 23 07 60.

Rechten voor mensen, regels voor bedrijven. Stop ISDS!


Bedrijven hebben hun eigen private rechtssysteem, met name ISDS, waarmee ze regeringen kunnen aanvallen. Maar vele slachtoffers van schaders van mensenrechten hebben geen enkele manier om rechtvaardigheid te verkrijgen.

Teken hier de petitie om dit corrupte systeem te stoppen!

De terugkeer van CETA: nieuw verkiezingsthema in 2019?


Er bestaat een grote kans dat CETA vóór de verkiezingen van 2019 terug op de tafel van Belgische besluitvormers komt te liggen. Twee jaar na het eerste seizoen van de "CETA-saga" is het tijd om dit debat te heropenen, niet alleen over dit verdrag, maar ook over CETA als model, dat gevolgd is in andere Europese handelsverdragen die momenteel ter goedkeuring voorliggen.

Lees hier de volledige oproep om CETA opnieuw op de agenda te zetten!

VOORBIJE ACTIES

Burgervergadering rond CETA-vleesimport in de Gentse haven


Woensdag 26 september 2018
18u: vegetarische spaghetti (4 euro)
19u: aanvang vergadering
De Schuur, Kogelstraat 32, 9000 Gent
INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK via deze link

Als een directe implementatie van CETA, wil de Gentse haven vanaf 2019 de mogelijkheid bieden om Canadees vlees te laten invoeren. Om dit te bewerkstelligen, zal het hiervoor een douanepost en koelinstallaties voorzien. Dit staat volledig haaks op het progressieve en duurzame imago dat de stad Gent uitdraagt en is in strijd met de noodzaak om de vleesconsumptie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De recente vleesschandalen plaatsen nog meer vraagtekens bij de creatie van een dergelijke lange (en dus zeer moeilijk controleerbare) keten. Bovendien dreigt deze import ook de lokale vleesproducenten te ondermijnen, in acht nemend dat België zelf al dubbel zoveel vlees dan nodig voor de eigen voorziening produceert.

We willen daarom, als burgerinitiatief van bezorgde Gentenaars, het Gentse stadsbestuur nadere uitleg vragen over:
1. Het akkoord afgesloten op 16 maart tussen Seaport en de Haven van Québec met het oog op import van Canadees vlees in onze haven. Een akkoord dat volgens de verklaring van het havenbestuur gestimuleerd is door de voorlopige inwerkingtreding van het handelsluik van CETA op 21 september 2017.
2. De toelating van de ministerraad van 27 april 2018 tot de vestiging van een douane grenspost in de Skaldenstraat en de investeringen die nodig zijn voor de inrichting van de koelinstallaties aldaar.
3. De betrokkenheid van Cargill bij deze overeenkomst.

Op deze burgervergadering op 26 september komen we samen met alle geïnteresseerden en geëngageerden (burgers en organisaties) die hun schouders willen zetten onder het protest tegen deze uitvoering van CETA in de haven van onze stad. Op de agenda:

1. Uitleg en gesprek over de stand van zaken van CETA en de import van vlees in onze haven.
2. Ophalen handtekeningen voor het burgerinitiatief: evaluatie en verdere planning.
3. Politieke en juridische stappen.

Wil je alvast mee handtekeningen ophalen? Elke vrijdag tussen 14 en 18u afspraak aan de Krook! (Voor meer info: 0497 23 07 60)

Wil je graag al tekenen? Dit kan op deze pagina.

CETA-actie aan de Belgisch-Duitse grens


Vrijdag 28 september 2018, 11u-12u30

Laat ons op 28 september de CETA-machine stoppen!

  Op 28 september voeren we met het FMB-EMB, samen met de Nederlandse en Duitse boeren, concrete actie tussen 11u en 12u30.

  De Europese politieke leiders staan te springen om hun vrijhandelsverdragen (CETA, TTIP, MERCOSUR...) te ondertekenen en zo de dorst naar winst van de 1% allerrijksten te lessen: de multinationals (die geen belastingen betalen), de banken, de beursmakelaars, ...

  Deze verdragen zijn nefast voor de rest van de bevolking op het gebied van de landbouw, de voedselveiligheid, het milieu, de gezondheidszorg, de financiën en de democratie (via de ISDS arbitragehoven) ...

  Stem niet stilzwijgend in en kijk ook niet lijdzaam toe! Kom daarom op 28 september om 11 uur naar de Belgisch-Duitse grens en strijd met ons mee!

  Toegang via de E40, afrit 40 (Lichstenbuch).

Eerste stemming over CETA in een Belgisch parlement


Dinsdag 29 mei 2018, 14u
Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Op dinsdag 29 mei vindt de stemming over CETA plaats in de Buitenlandcommissie. Uit het ontwerp instemmingsdecreet lezen wij het volgende:

"CETA is de eerste bilaterale economische overeenkomst van de EU waarin een speciaal rechtsstelsel voor investeringen is opgenomen voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (het zogeheten Investment Court System, afgekort ICS). Deze totale herziening van het voormalige arbitragesysteem voor investeringsgeschillen is een rechtbankachtig systeem dat als opstap dient naar het nog te ontwikkelen multilaterale investeringshof waar beide partijen zich toe geëngageerd hebben een leidende rol te spelen."

Ondertussen haalt het containerbedrijf DP WORLD het Vlaams beleid inzake de Antwerpse haven onderuit via een arbitrage. Dergelijke arbitrages, net zoals die van het nog te ontwikkelen multilaterale investeringshof, blijven eenzijdige procedures waarin multinationals overheden kunnen aanvallen en nooit omgekeerd. Shame Bourgeois.

Welkom dinsdag om 14u in het Vlaams Parlement!

DP World, handen af van onze haven, onze stad, ons dorp!


Maandag 28 mei 2018, 18u
Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen

Op dit ogenblik onderhandelen 3 topadvocaten in Washington achter gesloten deuren over het concessiebeleid in de haven van Antwerpen. Het Dubaaise Containerbedrijf DP WORLD heeft de Antwerpse haven en de Belgische staat tot een Investeerder-Staat Arbitrage (ISDS) gedwongen. DP WORLD is het niet eens met haar concessiebeleid in het Deurgangdok. Op basis van een investeringsverdrag tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Dubai probeert DP WORLD zijn gelijk te halen.

Geen enkele politicus of ambtenaar mag daarover communiceren. Dit is een aanfluiting van de meest elementaire principes van een rechtstaat, van een democratie, van de grondrechten van burgers en van de overheden die het algemeen belang dienen te vertegenwoordigen. Zelfs als België en ons havenbedrijf gelijk zouden halen, kost deze grap de overheid minstens 9 miljoen euro.

De Vlaamse regering heeft onder druk van deze ISDS-zaak op 31 januari het politiek proces op gang gebracht om de haven uit te breiden. Deze uitbreiding heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en de mobiliteit van onze stad die al zo zeer ter discussie staan. Bovendien wordt hierdoor ook het voortbestaan van Doel als woongebied opnieuw in vraag gesteld.

Burgers van zowel rechter- als linkeroever eisen inzage in deze zaak, in het kader van openbaarheid van bestuur. Ons gemeentebestuur en ons havenbedrijf is de vertegenwoordiger van het volk in het kader van het algemeen belang. Wanneer onze vertegenwoordigers niet meer in staat zijn dat algemeen belang te vertegenwoordigen, dan zijn er de burgers nodig om hun bestuur ter hulp te komen.

De officiële vraag tot inzage wordt aan de gemeenteraad afgegeven op maandag 28 mei om 18 u in de tijdelijke raadzaal in Antwerpen (Lombardenvest 23).

Daags nadien in het Vlaams Parlement vindt de eerste parlementaire stemming plaats in dit land over CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada waarin net het Investeerder-Staat Arbitrage systeem zwaar onder vuur is komen te staan. Dit verdrag is het eerste in een lange rij van een nieuw soort handelsverdragen met nieuwe regels en instellingen waar multinationale ondernemingen meer macht in handen krijgen ten koste van democratie en de grondrechten van onze overheden.

België, waaronder de Vlaamse regering, heeft dit Investeerder-Staat Arbitrage systeem (ICS) ter controle aan onze grondrechten voorgelegd aan het hof van Luxemburg. Daar wordt deze zaak gepleit op 26 juni. Het lijkt erop dat de Vlaamse regering alles in het werk zet om op illegitieme wijze, VOOR deze grondwettelijke controle, CETA en ICS door te duwen.

Daarom vragen wij de gemeenteraden van Antwerpen en Beveren om zich tegen deze gevaarlijke gang van zaken uit te spreken. Wij zweren alvast de Eed van Borgerhout, de plechtige belofte om niet stil te zitten tot CETA en ISDS stoppen.

Meer info op deze link. Er zal streaming zijn op dit kanaal.

Bezoek Doel - DP World


Zondag 13 mei 2018 12u45
Afspraak station Gent-Dampoort

Op dit ogenblik bemiddelen 3 advocaten achter gesloten deuren in Washington over een twist tussen de Haven van Antwerpen en de Dubaaise containermultinational DP World. Die twist heeft direct gevolg voor Doel en voor de mobiliteitsknoop rond Antwerpen. Hoe is dat mogelijk vraagt u zich af? Het antwoord is simpel: speciale eenzijdige rechtbanken staan ten dienste van multinationals om staten en besturen aan te klagen. En dat is nu net de kern van CETA en de andere handelsverdragen die op ons afkomen.

Meer antwoord krijgt u op een bezoek aan DP World en Doel op zondag 13 mei. Vertrek om 9u Gent-Dampoort.

Info: facebook Maak Gent TTIP- & CETA-vrij

Expertenhoorzitting Vlaams Parlement


Dinsdag 8 mei 2018 12u45
Vlaams Parlement

Na de CETA-burgerhoorzitting in het Vlaams parlement en op voorstel van Luc Hollands en Kitty Snieders organiseert de buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement een expertenhoorzitting over CETA.

Zonder het antwoord van de grondrechtentoets van CETA door het Hof van Luxemburg af te wachten heeft minister-president Geert Bourgeois op 27 februari het startschot gegeven voor het ratificatieproces van CETA in het Vlaams Parlement.

Volg hier het volledige proces.

De burgerinitiatieven van de CETA-vrije gemeenten en de NGO's hebben op 23 en 24 maart beslist terug de strijdbijl op te nemen om CETA te stoppen. Zij stelden volgende experten voor aan de buitenlandcommissie van het Vlaams Parlement om gehoord te worden:

Dr. Laurens Ankersmit, Advocaat-Jurist handel en milieu, ClientEarth (ISDS, ICS en de betekenis van de uitspraken van het EHJ)
Monique Goyens, Directeur-Generaal BEUC, Europese consumentenorganisatie (CETA en de consumentenbescherming)
Ronan O’Brien, Zelfstandig Researcher (Regelgevende samenwerking)
Jan Slomp, voorzitter van NFA, Canadese boerenbond
Jan Van Hove (voormalig professor KULeuven, nu Hoofdeconoom van de KBC)

Kom zeker dinsdag 8 mei om 12u45 in het Vlaams Parlement mee luisteren en onze experten ondersteunen!

Stop CETA, en daarna?


Vrijdag 23 maart 7u - 16u
Zaterdag 24 maart 9u30 - 13u

Congresstraat 17-19, 1000 Brussel

Help mee en stop CETA en de andere verdragen die onze rechten ondermijnen!

Op vrijdag 23 maart doen we een symbolische actie gericht aan het federale parlement, dat binnenkort zal stemmen om CETA te ratificeren. De actie vindt plaats vanaf 7u.

Vanaf 10u wordt een seminarie georganiseerd om de resultaten van de campagne "STOP TTIP & CETA" te analyseren en acties voor de toekomst voor te stellen. Voor degenen die niet de hele dag vrij kunnen maken, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de sessie van 12u tot 14u, die zich zal richten op de volgende uitdagingen en alternatieven.

Op zaterdag 24 maart bereiden we het vervolg voor van de festiviteiten tegen CETA en andere nefaste Europese handelsakkoorden! Inschrijven is noodzakelijk om dit moment goed te kunnen plannen.

ISDS tegen de haven van Antwerpen


Naar aanleiding van een grote ISDS-affaire die de Haven van Antwerpen teistert, komen we op zondag 25 februari om 11u samen in Antwerpen.

Journaliste Tine Hens zal er tekst en uitleg geven en opheldering vragen over de Staat-Investeerders arbitrage tussen een logistiek multinational uit Dubai en de Belgische Staat. Ook Mirjam Van Rijn, Bart Staes, Olivier De Schutter, Kitty Snieders en Raf Verbeke komen aan het woord.

Deze zaak drukt ons met de neus op de praktijk waarvoor ook CETA staat: eenzijdige, geheime rechtspleging in handen van multinationale groepen, die ingaat tegen besluiten van een openbaar bestuur dat het algemeen belang vertegenwoordigt.

Wij zullen tijdens de actie opnieuw de "Eed van Borgerhout" afleggen, een engagement om op onze grondrechten te staan en onverminderd onze burgerinitiatieven voort te zetten.

De ratificatie van CETA is gestart


De ratificatie van CETA is van start gegaan op Vlaams en Federaal niveau, maar wij geven niet op: we zullen alles in het werk stellen opdat ieder zijn zeg heeft over CETA zoals in de grondwet is voorzien. Op zaterdag 27 januari leggen we tijdens acties overal in België de "Eed van Borgerhout" af.

Op dinsdag 30 januari werken we onze strategie verder uit. Iedereen welkom op deze bijeenkomst van burgerinitiatieven om 19u bij Greenpeace België (Haachtse Steenweg 159, Brussel, vlak bij Noordstation).

AGENDA:

1. Overzicht burgerinitiatieven
2. Toestand instemming CETA
3. Tegenstrategie CETA
4. Voorbereiding van de nationale bijeenkomst van TTIP, CETA, ... vrije zones op 3 maart
5. Site nottip.be, financiën en organisatie

Hoorzitting in het Vlaams Parlement


Dinsdag 7 november gaat vanaf 13u een burgerhoorzitting door in het Vlaams Parlement over CETA, het handels- en investeringsakkoord tussen de EU en Canada. Deze hoorzitting komt voort uit een verzoekschrift dat door meer dan 15.000 burgers ondertekend werd. Daarin vragen we een volksraadpleging over CETA.

Luc Hollands, bio melkveehouder uit Voeren en eerste indiener van het verzoekschrift zal het debat aangaan met de volksvertegenwoordigers van de buitenlandcommissie van het Vlaams parlement:

"We zijn niet tegen handel, maar we willen een rechtvaardige handel met dezelfde normen en dezelfde waarden. In Canada mag men producten gebruiken die op Europees niveau verboden zijn, hetgeen hen de mogelijkheid geeft goedkoper te produceren en te exporteren, zelfs al zijn de douanetarieven op dit moment nog van toepassing. Wij zijn tegen de verlaging van normen en tegen de import van producten die aan lagere normen geproduceerd zijn. Het maakt onze markt kapot en het is gevaarlijk voor de gezondheid van onze consumenten."

Kitty Snieders, tweede indiener van het verzoekschrift aldus:

"In het kader van de klimaattop in Bonn moeten we benadrukken dat er in dit akkoord geen apart hoofdstuk is over energie. In het hoofdstuk over handel versus duurzame ontwikkeling staan woorden als 'aanmoedigen' en 'promoten' en het bevat geen bindende verplichtingen. Het Europees voorstel om onconventionele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas een hogere taxatie te geven is onder druk van Canadese en Amerikaanse lobbyisten gesneuveld. Canada is mondiaal de 2de grootste exporteur van olie. En dat wanneer James Hansen, klimaatwetenschapper bij NASA zeg: 'Teerzandolie is game over voor het klimaat.' Eigenlijk, CETA had duidelijk moeten stellen dat: 'Niets in dit akkoord zal het recht ontnemen dat een land maatregelen neemt om het milieu te beschermen'. Dit is niet het geval."

Kristien Pottie, derde indiener van het verzoekschrift:

"Voor Vlaanderen is autonoom beslissingsrecht een belangrijk thema. In Ceta wordt echter door de regelgevende samenwerking het politiek beslissingsrecht voor heel belangrijke topics zoals gezondheid, milieu, openbare diensten enzovoort in de handen gelegd van gemengde comités die over de inhoud van regelgeving zullen beslissen en waar parlementen enkel nog ja of nee op zullen kunnen antwoorden. Voor sommige aspecten van de financiële sector kunnen deze comités zelfs autonoom beslissingen nemen. Ze kunnen zich laten bijstaan door belanghebbenden zoals de industriewereld, NGO's of burgers maar in de praktijk weten we dat het er vooral op neerkomt dat de grote spelers hun invloed zullen kunnen doen gelden. Het is voor ons zeer verontrustend dat zo'n belangrijke beslissingen niet meer kunnen genomen en uitgewerkt worden door onze verkozen politici."